Om navnet : Himmelstrup
efter ættetavle udarbejdet af Nikolaj Himmelstrup
(lærer i Brøndum v. Skive; f.1838; d. 1926)?


I Vigerslev sogn på Fyn findes blandt flere selvejergårde (se Bolk) en gård, som hedder
Himmelstrup.
På denne, vistnok tidligere kaldet "Himmelstruphus", boede i slutningen af det 17. århundrede en mand,
som hed Otto Pedersen Himmelstrup. Efter oplysninger ved undersøgelser i provins-
arkivet (landsarkivet) i Viborg er så udarbejdet følgende tavle:

Krigskommissær O.P.Himmelstrup, død 1709(el.1710), gift med Maren Bang, Ørritslevgård,
Fyn. Deres barn nummer 2 var Lovise Ottosdatter Himmelstrup, født år 1700, gift d. 25/3
1719 med Bolle Jensen Mørik, præst i G(j)erding og Blen(d)strup (Blindstrup?). Deres søn,
Otto Himmelstrup Bollesen Mørik, født d. 18/3 1722 (død d. 6/8 1775) blev præst efter faderen.
Hans datter, Lovise Mørik (4/11 1750 - 30/11 1828) gift d. 17/? 1771 med Bolle Nikolaj
Hvidbjerg, præst i Bælum og Solbjerg. Deres søn, Otto Himmelstrup Hvidbjerg, født år 1771
var politi(direktør) i København.
Hos denne politimand tjente i nogle år en pige, Ane Larsdatter, fra Søllinge (?) på Fyn.
Hun blev gift med en soldat, Jens Kristensen (Bak), fra Sæby i Salling, og deres første barn (født
d. 23/6 1804) blev kaldt op efter ham og fik navnet Otto Himmelstrup Jensen. De fik yderligere
otte børn, men ingen af dem fik navnet Himmelstrup.


Oversigt:
Krigskommissær
Otto Petersen Himmelstrup (død 1709) gift med Maren Bang
Deres 2.barn var:Lovise Ottosdatter Himmelstrup (f.1700) gift m. Bolle Jensen Mørik
Deres søn: Otto Himmelstrup Bollesen Mørik (født 1722)
Hans datter: Lovise Mørik (født 1750)gift m. Bolle Nikolaj Hvidbjerg
Deres søn: Otto Himmelstrup Hvidbjerg (født 1771)
Ane Larsdatter og Jens Kristensen (Bak) fik 9 børn
Deres 1. barn var:Otto Himmelstrup Jensen (f.1804) g.m. Petrine Nielsdatter.(10 børn)
Deres 2. barn var:Jens Nikolaj Himmelstrup (f.1838) g.m. Mette Marie Nielsen. (9 børn)
Deres 3. barn var:Niels Peter Himmelstrup (f.1865) g.m. Signe Kathrine Strandgaard (10 børn)
Deres 8. barn var:Otto Himmelstrup (f.1908) gift m. Anna Marie Sørensen (5 børn)
Deres 3. barn er:Niels Himmelstrup (f. 1939) gift m. Ruth Øllgaard Hansen (3 børn)
Deres 1. barn er: Lone Himmelstrup (se internet: www.himmelstrup.dk/lone)
Deres 2. barn er: Peter Himmelstrup (se internet: www.himmelstrup.dk/peter)
Deres 3. barn er: Birgitte Himmelstrup (se internet: www.himmelstrup.dk/birgitte)

Hvis nogen skulle være interesseret i at vide mere om navnet Himmelstrup
(og evt. om "slægten" tilbage i tiden), eller om nogen ligger inde med oplysninger,
som kan udbygge mit kendskab til navnet og stedet Himmelstrup, så skriv venligst til mig
på adressen: Havrehed 1, 5462 Morud - eller på e-postadressen: niels@himmelstrup.dk

Venlig hilsen
Niels Himmelstrup